Home | KBKK | SUKATAN GERKO PBSM/KPLI SEM 1 | INTERNET DALAM PENDIDIKAN | KAUNSELING KANAK-KANAK | PEND NEGARA BANGSA | PENGURUSAN GERKO | PENDIDIKAN SENI | HUBUNGI SAYA
RANCANGAN PENGAJARAN RAMLAN
INTERNET DALAM PENDIDIKAN

A. Sukatan Internet Dalam Pendidikan

anihome3.gif


MINGGU 1 & 2
1. Pengenalan Komputer
1.1 Definisi
1.2 Jenis
1.3 Peralatan dan Perisian

MIMGGU 3 & 4
2. Pengenalan Internet
1.1 Definisi Internet
1.2 Sejarah
1.3 Aplikasi
1.3.1 email
1.3.2 www
1.3.3 ftp
1.3.4 irc
1.3.4 mailing list dll

MINGGU 5 & 6
3. Internet dan Pendidikan
3.1 Sekolah Bestari
3.2 Pengenalan P & P Bestari

B. Pengajaran dan Pembelajaran

1. MODEL-MODEL ID (Insructional Design)

2. SEJARAH INTERNET 1

3. SEJARAH INTERNET 2

4. SEJARAH INTERNET 3 (TERBAIK)

SEJARAH INTERNET 4 (VERSI INDONESIA)

5. PERKEMBANGAN DUNIA INTERNET

6. INTERNET DAN PENDIDIKAN (CONTOH)

DINAMIKA DAN BATASAN PEMBELAJARAN BERINTERNET

8. e-mail

9. Halaman Web

10. Komputer 1

11. Modul Rangkaian Komputer

12. Pengenalan Internet (Cy Muslim)

C. PENILAIAN

A. PENILAIAN 1 (10 markah)

Ujian Pra 1

1. Definisi Komputer
2. Nyatakan 3 jenis komputer
3. Nyatakan 3 komponen utama komputer
4. Nyatakan 5 sistem komputer yang ada di pasaran
5. Nyatakan 3 alat input yang ada pada komputer
6. Nyatakan 2 alat output yang ada pada komputer
7. Nyatakan 2 contoh software yang ada di komputer
8. Definisi internet
9. Anggaran jumlah laman web yang berada di internet
10. Internet juga dikenali sebagai .......

(10 markah)

PENILAIAN 2 Kerja kumpulan (60 MARKAH)

Tugasan ini hendaklah dibuat di dalam disket. Buka 2 folder di dalam komputer. Folder pertama mengandungi 2 laman web iaitu: 1 laman web tentang komputer dan 1 laman web tentang internet. Folder kedua ialah ulasan anda tentang laman-laman tersebut. Perincian tugasan sila lihat arahan di bawah.

Kerja kumpulan:
Layari 2 laman web yang berkaitan dengan komputer dan internet. Tuliskan alamatnya . Sila beri ulasan tentang laman-laman tersebut dari segi isi kandungan, rekabentuk, nilai pendidikan, kekuatan dan kelemahan. Ulasan tidak melebihi 1000 patah perkataan.

PENILAIAN 3 (30 MARKAH):

Tugasan Individu:

Sila cari maklumat berkaitan dengan:
1. motivasi pelajar atau,
2. kemahiran belajar atau,
3. pengurusan masa, atau
4. tips peperiksaan, atau
5. strategi membuat nota, atau
6. strategi belajar.
Sila muat turun(down load) artikel tersebut ke dalam disket dan dari disket up loadkan pula ke alamat email tersebut:
ramlan2000@yahoo.com

Keseluruhannya, anda dikehendaki menghantar 2 disket.
1. Disket Pertama mengandungi :
1.1 laman web internet (Folder 1)
1.2 laman web komputer (Folder 1)
1.3 ulasan terhadap web-web di atas. (Folder 2)

2. Disket Kedua mengandungi :
2.1 Nama anda (Folder 1)
2.2 Nama kursus (Folder 1)
2.3 Tajuk tugasan (Folder 1)
2.4 Laman web berkaitan : Laman ini juga telah dihantar ke email yang dinyatakan. (Penilaian 3 : Tugas Individu) Folder 2)