Home | KBKK | SUKATAN GERKO PBSM/KPLI SEM 1 | INTERNET DALAM PENDIDIKAN | KAUNSELING KANAK-KANAK | PEND NEGARA BANGSA | PENGURUSAN GERKO | PENDIDIKAN SENI | HUBUNGI SAYA
RANCANGAN PENGAJARAN RAMLAN

PENGURUSAN GERKO

PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN:

1. KONSEP KEPIMPINAN

2. CIRI-CIRI KEPIMPINAN
Kemahiran Mendengar
Kemahiran Memberi Penjelasan
Kemahiran Percakapan Umum

3. EMPAT (4) DIMENSI UTAMA DALAM KEPIMPINAN PENGURUSAN

4. TEORI-TEORI KEPIMPINAN

5. STAIL KEPIMPINAN / GAYA KEPIMPINAN

Rancangan Mengajar

B. SISTEM FAIL DAN SURAT MENYURAT

1. Sistem Fail
1.1 Pengenalan
1.2 Klasifikasi Fail
1.3 Ciri-ciri sistem Fail
1.4 Sistem Pengelasan Fail
1.5 Penyusunan Fail
1.6 Kod Sistem Fail
1.7 Sampul Kecil
1.8 Penutup Fail

2. Surat Menyurat
2.1 Pengenalan
2.2 Prosedur / Format Menulis Surat Rasmi

3. Komunikasi Rasmi Melalui Media Elektronik
3.1 Pengenalan
3.2 Jenis Penggunaan Media Elektronik Di Sekolah
3.2.1 Perhubungan Dalaman
3.2.2 Perhubungan Luaran

Rancangan Mengajar

C. PENULISAN TEKS UCAPAN

1.1 Apa dia teks ucapan?
1.2 Siapa menyediakan?
1.3 Bila disediakan?
1.4 Mengapa teks ucapan perlu?
1.5 Bagaimana menyediakan TU secara lebih berkesan?
1.6 Kandungan TU.

Rancangan Mengajar

Rancangan Mengajar: Subjek : Pemimpin dan Kepimpinan

Minggu 1:
Topik:

Objektif:

Isi kandungan:

Tugasan:

Rancangan Mengajar: Subjek: Sistem Fail & Surat menyurat

Minggu 1:
Topik:

Objektif:

Isi kandungan:

Tugasan:

Rancangan Mengajar: Subjek: Teks Ucapan

Minggu 1:
Topik:

Objektif:

Isi kandungan:

Tugasan: