Make your own free website on Tripod.com
Home | Kuliah dan Link | Gaya Penulisan Ilmiah | Nota Kuliah Kaunseling | Kalender Saya | Islam Yang Indah | GERKO (PBSM) | Kamus

Ramlan Hamzah IPG, Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, NS

Kenali Saya

Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan dalam pergantian malam dan siang, terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang mempunyai akal... (Ali Imran (3):190)

Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman.

ramlanphoto.jpg

RAMLAN BIN HJ HAMZAH
 
Tempat Lahir : No 1 Jalan Arab, Wadihana, Johor Bahru, Johor.
Alamat Pejabat:
IPG, Kampus Pendidikan Teknik, Jln Yaacob Latif
56000, KL 
HP No : 019-2244676 
e-mail:
ramlan2000@yahoo.com

Latarbelakang Pendidikan:
2005-2009 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling), UKM, Bangi.
1997-1999 Sarjana Pend (Bimbingan dan Kaunseling) UKM, Bangi.
1988-1992 Sarjana Muda Pend (Bimb dan Kaunseling) UPM. 
1981-83 Sijil Perguruan (Seni Lukis dan P Melayu) MPIK K. Lumpur.
1985-86 STPM (Sijil Penuh). SM Tengku Besar Tampin, Negeri Sembilan.
Disember 1979 Sijil Pelajaran Malaysia, Sekolah Tinggi Muar, Johor.
Disember 1975 Sijil Rendah Pelajaran, Sekolah Tinggi Muar, Johor.
1967-1972 Sekolah Rendah Undang Rembau, N. Sembilan.

Ahli Persatuan
Penasihat BSMMalaysia Cabang IPG, Kampus Pend Teknik, Kuala Lumpur. 
Ahli Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
Biro Pendidikan, Persatuan Ibubapa Guru, Sek. Alam Damai, KL
Ahli ISMHO (International Society of Mental Health Org)

Latarbelakang Kerjaya:
1979 Pelukis Iklan di M&M Advertising (Malaysia) Sdn. Bhd. Bgn TAR, JB.
1980 Pelukis Iklan di Queens Advertising Sdn Bhd Jln Telawi 3, Bangsar, KL.
1981 Waiter di Kentucky Fried Chicken, 120 Jalan Tunku Abdul Rahman, KL.
1981 Cashier di Parking Lot, Kompleks Pertama, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur.
3.1.1984 Guru Sandaran Di Sekolah Menengah Jeram, Kuala Selangor. 
1.4.1985 Perlantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Kategori C1  
1.5.1992 Guru Sandaran Siswazah Terlatih ( Guru B&K) di SM Seaport, PJ. 
1.7.1992 Perlantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan bertugas di MPPM, Melaka. 
16.5.1996 Bertukar ke Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur di Jabatan Bahasa, Unit Bahasa Melayu.
3.1. 2012 Bertukar ke Jabatan Ilmu Pendidikan, IPGM Kampus Pendidikan Teknik, KL 

Pengalaman Berkaitan

a. Mengajar:

i. Sekolah Menengah Jeram, Kuala Selangor.
Matapelajaran: Sejarah, Bahasa Melayu, Geografi, Seni Lukis.
Tingkatan : 1-3
Tempoh: 1984-1988
Tugas-tugas dan Jawatan:
1. Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah
2. Ketua Penasihat Rumah Delima (Merah)
3. AJK Koperasi Sekolah
4. Penasihat Persatuan Kaunseling
5. Jurulatih Badminton Sekolah
6. Panatia Matapelajaran Seni Lukis

ii. Sekolah Menengah Seaport, Petaling Jaya.
Matapelajaran: Bahasa Melayu, Seni Lukis, Sejarah. Tingkatan : 4.
Tempoh : April 1992 - Mei 1992
Tugas-tugas dan Jawatan
1.Kaunselor sekolah
2.Penasihat Persatuan Kaunseling

iii. Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka.

Matapelajaran: Pendidikan Moral, Psikologi Pendidikan, Psikologi Perkembangan, Bimbingan dan Kaunseling, Tamadun Ilmu.
Program : Kursus Asas; Semester 1,2,3,4,5. Program Kursus Dalam Cuti (KDC)(14 minggu). Program Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) (1 tahun).
Tempoh : 1992 -1996

iv. Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur.

Matapelajaran: Bimbingan dan Kaunseling, Bahasa Melayu Kini, Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis, Pendidikan Seni, Pendidikan Negara Bangsa, Pendidikan Alam Sekitar, Pengurusan GERKO.
Program: Kursus Perguruan Lepas Ijazah, Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) Semester 1-6. Kursus Diploma Perguruan Khas (1 tahun), Kursus dalam Cuti (KDC Pensyarah Politeknik 14 minggu : Sekolah Bestari dan Politeknik), Program Khas Pendidikan Guru (PKPG) dan Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP).
Tempoh : 1996 - kini

b. Demonstrator/Penunjukcara: (Dalam Cuti)

i. Universiti Pertanian Malaysia, Serdang.(Dalam cuti)

Matapelajaran: Makmal Bimbingan dan Kaunseling (kelompok dan individu).  Pelajar Sarjana Muda.
Program: Pelajar Asas Bimbingan dan Kaunseling dan pelajar Asas Sains Kemanusiaan. Pelajar Sarjana Muda.
Program : Kesihatan Mental Komuniti.  Pelajar Sarjana.

ii. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.(Dalam cuti)

Matapelajaran: Makmal Kaunseling Individu.
Program : KDPK Kementerian Pendidikan.
Tempoh : Jun- Nov 1998 (1 semester)
 
Matapelajaran: Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah
Program : Sarjana Pendidikan (B&K)
Tempoh : Jul - Nov 2005

c. Tutor: (Dalam cuti)

i. Universiti Pertanian Malaysia, Serdang.

Matapelajaran: Bahasa Melayu, Bimbingan dan Kaunseling, Tasawwur Islam, Teknologi Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Moral, Personalia Pelajar.
Program: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Semester: 1,2,3,4,5.
Tempoh : 1997 -2005 

ii. Kolej Perdana (KOPEDA) (Dalam cuti)

Matapelajaran: Bimbingan dan Kaunseling: Kaunseling Pelbagai Budaya.(EDU 3101) Jun-Sept 1999,
Mei-Sept 2000.
Praktikum: Praktikum Kaunseling Sept-Dis 1999

iii. Yayasan Pendidikan Melaka (YPM) (Dalam cuti)

Matapelajaran: Makmal Kaunseling Kelompok. Jan-Mac 2000.


d. Jurulatih Sekolah Bestari

Matapelajaran: KBKK
Program: Kursus Latihan Sekolah Bestari Ambilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Tempoh: 1998- hingga kini

e. Pembentangan Kertas Kerja.

Nov 2012. Merentas Batas Perhubungan Menolong di Puteri Resort Melaka.
Jun 2011. Pembinaan dan pelaksanaan Laman Web Kaunseling di IPIK
Jun 2005. Pembangunan Kaunselor Maya. Di ESSET, Bangi, Kovensyen PERKAMA 2005.
April 2000. Laporan Penyelidikan Pendidikan. Keberkesanan Pengajaran Bermodul Matapelajaran Bahasa Melayu, Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur di The Heritage, Cameron Highland. 
18 November 1998. Kemahiran keibubapaan: Mengurangkan tekanan anak-anak. Kepada ibubapa peserta kursus motivasi pelajar cemerlang. Di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. 
20 November 1997 Teknik perhubungan awam yang berkualiti. Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk kakitangan Pejabat SUK. 
4 April 1996 Psikologi mengikut perspektif islam dan barat serta hubungannya dengan peningkatan diri insan. Untuk pensyarah-pensyarah ITM, Macang Kelantan. Di ITM, Macang Kelantan. 
19 November 1995 Motivasi ke arah peningkatan prestasi perkhidmatan yang cemerlang. Untuk guru-guru Sekolah Menengah Negeri Melaka di Hotel Plaza Melaka.

Penulisan:
2009 - kini Minda Pelajar: Berita Harian
2005, Kemahiran Belajar. Penerbit Budiman, KL
2005, Pembangunan Kaunselor Maya. Kertaskerja yang dibentangkan di ESSET, Bangi.
Jan 1999,  Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur. Tesis Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
November 1993 Konsep Manusia Mengikut Pandangan Islam Dan Barat. Satu Analisa. Kertas Projek syarat menerima Sijil Tamaddun Ilmu anjuran institut Aminuddin Baki, Genting Highland, pahang. 
Oktober 1992 Tret Personaliti Ekstrovert Dan Introvert Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Selangor. Kertas projek syarat menerima Ijazah Sarjana Muda. Universiti Pertanian Malaysia. 
Jun 1993 Manusia yang bermasalah. Buletin Pembimbing Rakan Sebaya MPPM. 
 Julai 1993 Adakah anda menyimpan dendam anda? Buletin Pembimbing Rakan Sebaya MPPM. 
Ogos 1993 Manusia yang introvert. Buletin Pembimbing Rakan Sebaya MPPM. 
September 1993 Tips peperiksaan maktab: Satu motivasi ke arah keputusan yang cemerlang. Buletin Pembimbing Rakan Sebaya MPPM.

Kertaskerja:
Di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka.
Siri Perkhemahan Persatuan Bulan Sabit Merah:
Siri 1: Jan 1993, Siri 2: Jun 1993, Siri 3: Jan 1994,
Siri 4: Jun 1994.

Siri Bengkel Pembimbing Rakan Sebaya.
Siri 1: Jun 1993, Siri 2: Jan 1994, Siri 3: Jun 1994.

Siri Motivasi Sekolah-sekolah Negeri Melaka.
Siri 1: April 1994;Motivasi Sekolah rendah Chabau, Melaka.
Siri 2: November 1994; seluruh sekolah rendah Negeri Melaka dan Johor.
Siri 3: April; 1995 Motivasi sekolah rendah dan menengah Negeri Melaka dan Johor anjuran bersama Sepakat Agensi.

Di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur.
Siri Perkhemahan Persatuan Bulan Sabit Merah, Malaysia.
Siri 1: Jan 1996, Siri 2: Jun 1996, Siri 3: Jan 1997,
Siri 4: Jun 1997, Siri 5: Jan 1998, Siri 6: Jun 1998,
Siri 7: Jan 1999, Siri 8: Jun 1999, Siri 9: Jan 2000,
Siri 10; Jun 2000, Siri 11; Jan 2001, Siri 12; Jun 2001,
Siri 13; Jan 2002, Siri 14; Jun 2002, Siri 15; Jan 2003,
Siri 16; Jun 2003, Siri 17; Jan 2004.

Siri Motivasi Sekolah-sekolah sekitar Wilayah Persekutuan dan Selangor.
Siri 1: Jan 1997, Siri 2: Jun 1997, Siri 3: Jan 1998,
Siri 4: Jun 1998, Siri 5: Jan 1999, Siri 6: Jun 1999
Siri 7: Jan 2000, Siri 8: Jun 2000, Siri 9: Jan 2001
Siri 10: Jun 2001, Siri 11: Jan 2002, Siri 12 : Jun 2002
Siri 13: Jan 2003, Siri 14: Jun 2003, Siri 15: Jan 2004.

Pembimbing Rakan Sebaya.
Program Melatih PRS
Program Bengkel Latihan
Kertas Cadangan Mengubahsuai Bilik Kaunseling.
Kertas cadangan Program Kaunseling tahun 1998.

f. Panilaian dan Pemantauan:

1. Praktikum Latihan Mengajar KDPM, KPLI, KDC (Politeknik), KDP Bestari. Dari 1992-2004.
2. Praktikum Kaunseling Jan 1998- Mac 1998


g. Mengendali sesi kaunseling: 

              
Jun-Sept 1990: Bilik Kaunseling Jabatan Agama Islam Selangor Jalan Othman, P.Jaya : 25 orang  Kaedah : Kaunseling individu, perundingan/ bimbingan
Jan 1991 - Nov 1992 : Bilik Hotline SAHABAT Jabatan Agama Islam Selangor, Shah Alam. : 145 orang, Kaedah :  Kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan, perundingan, talian.
Mei 1993 April 1995 : Bilik Kaunseling Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. : 260 orang, Kaedah : Kaunseling/ bimbingan individu, kelompok,
Mei 1995 -Jan 2004 : Bilik Kaunseling Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur : 180 orang 58 orang 16 orang Kaunseling/ bimbingan kelompok, Individu,

Feb 2004 - 2011 : Bilik Kaunseling IPG, kampus Teknik, KL : bersemuka 102 (individu) dan 286 e-mel.


Jumlah 1097 orang
h. Membina Modul
 
    i. Modul Pengurusan Tingkahlaku untuk BPG, KPM.
    ii. Modul P&P Bestari Untuk Guru Penolong Kanan BPG, KPM.
    iii. Modul P&P Bestari KDP 8 Minggu, BPG, KPM
    iv. Modul Guru Pembimbing Praktikum. BPG, KPM (2011)
    v. Modul Sosiometrik Sek Men Rendah, IPGM (2012) 

i. Hobi.

i. Melukis dengan catan air.

ii. Fotografi
 
iii. Memasak




Rujukan Kerjaya dan Akademik:

1. Tn Hj Muaaz Muhammad
Ketua Jabatan, Hal Ehwal Pelajar
IPGM Kampus Pendidikan Teknik, KL.
03-91313302 

2. Dr Halimatun Halaliah Mokhtar 
Pensyarah
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia 

3. Prof Datin Dr Amla Mohd Salleh
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Tel: 03-8296238
 
4. Pn Shamsiah Md Nasir
Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan
IPGM, Kampus Pendidikan Teknik, BDR ENSTEK




Ramlan Hamzah, PhD
Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik 
Kompleks Pendidikan Nilai,71760  Bandar Enstek
NEGERI SEMBILA DARUL KHUSUS

019-2244 676