Home | Kuliah dan Link | Gaya Penulisan Ilmiah | Nota Kuliah Kaunseling | Kalender Saya | Islam Yang Indah | GERKO (PBSM) | Kamus

Ramlan Hamzah IPG, Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, NS

Kamus

Yang mendengar perkataan, dan mengikuti yang paling baik daripadanya, mereka itulah orang-orang yang Allah memberi petunjuk kepada mereka; mereka itu, merekalah orang-orang yang mempunyai akal. (Az-Zumar (39):18).

Dictionary 1 (Pelbagai Bahasa)

Dictionary 2 (Pronounciation)

Dictionary 3 (Computer Dictionary)

Kamus BM-Inggeris (Dr Bhanot)

Kamus Dewan

On-Line Dictionary (Any Language)

DICTIONARY COM

ENCYCLOPEDIA 1

INTERNET ENCYCLOPEDIA

ENCYCLOPEDIA BRITANICA

Enter content here


Enter supporting content here

Ramlan Hamzah, PhD
Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik 
Kompleks Pendidikan Nilai,71760  Bandar Enstek
NEGERI SEMBILA DARUL KHUSUS

019-2244 676