Make your own free website on Tripod.com
Home | CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN | KURSUS DAN SEMINAR DIHADIRI | SENARAI TUGAS | JADUAL WAKTU PERIBADI | PRO FORMA KURSUS | REKOD PENGLIBATAN PROFESIONAL | Penulisan: Buku, Artikel, Jurnal, Kertas Kerja | REKOD MENGAJAR MINGGUAN | REKOD GERKO | REKOD MARKAH PELAJAR | HUBUNGI SAYA
PORTFOLIO RAMLAN
REKOD MENGAJAR MINGGUAN

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN DPLI B&K SEM1/2012

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 

PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI)                                        

SEMESTER:  1        TAHUN: 2012

 Mata pelajaran/Kursus : Bimbingan dan Kaunseling individu   

Kod: BKC2103           Kredit: 3(2+1)

                                                       

Minggu/ Tarikh

 

Tajuk dan  Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
 (jam)

Catatan

M1

4-6 Jan 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelajar DPLI Belum Mendaftar

1.        

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 

PROGRAM:Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI)                                        

SEMESTER:  1     TAHUN: 2012

Mata pelajaran/Kursus : Bimbingan dan Kaunseling Individu                                                      

Kod: BKC2103     Kredit: 3(2+1)

                                                                                                                                                                                                           

Minggu/ Tarikh

 

Tajuk dan  Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
 (jam)

Catatan

M2

9-13 Jan 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelajar DPLI  Mendaftar dan Minggu Pengurusan Pelajar baharu

1.        

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 

PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI)                                  SEMESTER:  1    TAHUN: 2012

Mata pelajaran/Kursus : Bimbingan dan Kaunseling Individu  

Kod: BKC2103 Kredit:  (2+1)                                                                                                                                                                                  

Minggu/ Tarikh

 

Tajuk dan  Kandungan

 

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(jam)

ISL
 (jam)

Catatan

M3

16-20 Jan 2012

 

16/1/12

11.00-12.00

(Isnin)

 

 

 

 

 

 

 

 

18/1/12

11.00-1.00

(Rabu)

 

 

 

 

 

 

 

19/1/12

12.00-1.00

(Khamis)

 

 

 

Pengenalan kepada konsep bimbingan dan kaunseling individu

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan kepada konsep bimbingan dan kaunseling individu

 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri dalam Proses Kaunseling

 

 

 

 

1.       Menjelaskan  takrifan konsep bimbingan, kaunseling individu

2.       Mengenalpasti matlamat bimbingan dan kaunseling individu

 

 

 

1.          Menjelaskan falsafah dan prinsip kaunseling

2.          Membincangkan keperluan bimbingan dan kaunseling

 

 

 

1.       Mengurus masa 

 secara berkesan

2.       Mengkaji konsep

 dan proses utama

 daripada perpektif

 penyelesaian

 masalah dengan

 menggunakan

 pelbagai

 pendekatan

 

 

 

1.1.    Definisi Bimbingan dan Kaunseling

1.2.    Objektif Bimbingan dan Kaunseling

(1 jam)

 

 

 

 

 

 

1.3.    Matlamat Bimbingan dan Kaunseling

1.4.    Falsafah dan psinsip bimbingan dan kaunseling

(2 jam)

 

 

 

2.1.    Tempoh masa

2.2.    Langkah bersistematik

(1jam)

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan capaian internet, cari maklumat mengenai perkembangan bimbingan dan kaunseling di Malaysia

 

 

 

Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

AKADEMIK/KOKURIKULUM

            PROGRAM: 7 PISMP- RBT2                                            SEMESTER : 1                                                  TAHUN: 2012

            Mata Pelajaran/Kursus/Kertas:  BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK        Kod: EDU 3107      Kredit:3(3+0) 

Minggu/

Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah

(Jam)

Tutorial

(jam)

Amali

(jam)

ISL

(jam)

Catatan

 

M 1

(4-6/1/12)

4/1/2012

(Rabu)

(2.30pg-4.30ptg)

 

Taklimat Kandungan Kursus dan penilaian Kursus 

 

1.0 Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling

 

Pelajar dapat;

1.       Membandingkan konsep, bimbingan dan kaunseling,

2.       menyatakan falsafah,  matlamat, keperluan dan

3.       menyenaraikan prinsip-prinsip, bimbingan dan kaunseling sekolah rendah.

 

 

1.0 Bimbingan dan Kaunseling (2jam)

       Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi (perbezaan)

       Matlamat bimbingan dan kaunseling

       Prinsip dan falsafah kaunseling

       Keperluan bimbingan dan kaunseling

 

Penjelasan sesi tutorial dan pembahagian kumpulan.

Perbincangan hasil lawatan ke bilik kaunseling

(1 jam)

 

 

Berdasarkan bacaan , cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan dan kaunseling di Malaysia

 

 

 

M 1

 

5/1/2012

(Khamis)

(8.00pg-10.00pg)

 

2.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

 

3.0 Peranan guru biasa sebagai guru pembimbing

 

Pelajar dapat

1.       menjelaskan aspek perkhidmatan B&K

2.       menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan B&K

3.       menghuraikan peranan guru biasa sebagai guru pembimbing.

 

 

2.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (1 jam)

       Jenis Perkhidmatan bimbingan

       Jenis Perkhidmatan Kaunseling

       Etika Kaunselor

 

3.0 Peranan guru biasa sebagai guru pembimbing (1 jam)

 

       Pengumpulan maklumat murid

 

 

 

 

Buat satu temubual dengan guru pembimbing di sekolah. Fokus perbualan ialah perkhidmatan bimbingan di sekolah mereka.

 

  

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

            PROGRAM: 7 PISMP- RBT 2                                           SEMESTER : 1                                                  TAHUN: 2011

            Mata Pelajaran/Kursus/Kertas:  BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK        Kod: EDU 3107      Kredit:3(3+0) 

Minggu/

Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah

(Jam)

Tutorial

(jam)

Amali

(jam)

ISL

(jam)

Catatan

 

M 2

(9-13/1/12)

 

9/1/2012

(Isnin)

(10.00-12.00pTg)

 

4.0 Teori Kaunseling

 

Pelajar dapat;

 1. Menjelaskan konsep teori pemusatan klien
 2. Menghuraikan konsep teori RET

 

 

4.1             Teori pemusatan klien. Konsep, Sejarah dan pelopor

         Teori RET. Konsep, sejarah dan pelopor (2 jam)

 

 

Membincangkan kekuatan dan kelemahan teori RET dan pemusatan klien (2 jam)

 

 

 

Berbincang dengan kaunselor IPGM tentang pelaksanaan teori dalam sesi kaunseling.

 

 

M 2

10/1/2012

 (Selasa)

(2.30-4.30ptg)

 

Teori kaunseling

 

Pelajar dapat;

 1.  Menjelaskan strategi dan teknik-teknik terapi pemusatan klien.
 2. Menghuraikan strategi dan teknik-teknik terapi RET.

 

 

 

 

 

 

 

                Teori kaunseling (2jam)

         Teori Pemusatan Klien. Strategi dan teknik.

         Teori RET. Strategi dan teknik  

(2jam)

 

 

 

 

Membuat rujukan teori berkaitan di dalam laman web.

Taklimat dan penyerahan kerja kursus kepada pelajar

 

M 2

11/1/2012

 (Rabu)

(2.00-4.30 ptg)

 

5.0 Kemahiran Asas Kaunseling

 

Pelajar dapat;

 1. Menjelaskan tahap-tahap dalam kaunseling
 2. Memberi contoh tahap-tahap dalam kaunseling

 

 

Tahap-tahap dalam sesi kaunseling;

 1. Permulaan
 2. Penerokaan
 3. Penamatan

(2 Jam)

 

 

 

 

Buat latihan sesi bimbingan dengan melalui proses 3 tahap tersebut.

 

M 2

12/1/2012

 (Khamis)

(10.30- 12.30ptg)

 

 

Kemahiran Asas kaunseling

 

Pelajar dapat;

 1. Menerangkan konsep kemahiran mendengar
 2. Menjelaskan konsep kemahiran melayan

 

 

Kemahiran melayan

Kemahiran mendengar

(2 jam)

 

Mengaplikasikan kemahiran melayan dan mendengar dalam sesi latihan. (2 jam)

 

 

Buat latihan kemahiran melayan dan mendengar

 

   

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: 7 PISMP- RBT 2      SEMESTER : 1       TAHUN: 2012

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas:  BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK       

Kod: EDU 3107      Kredit:3(3+0) 

Minggu/

Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah

(Jam)

Tutorial

(jam)

Amali

(jam)

ISL

(jam)

Catatan

 

M 3

(16-20/1/12)

 

16/1/2012

(Isnin)

(10.00-12.00pTg)

 

Kemahiran Asas:

Tingkahlaku bukan lisan

 

Pelajar dapat;

 

1.       Menerangkan konsep lisan dan  tingkahlaku bukan lisan

2.       Menginterpretasi tingkahlaku bukan lisan.

 

 

 

Konsep bahasa lisan

Konsep bahasa bukan lisan

(2 jam)

 

 

Membincangkan tentang bahasa lisan dan bukan lisan. (2 jam)

 

 

 

Berlatih mengesan bahasa bukan lisan dan memberi interpretasi

 

 

M 3

17/1/2012

 (Selasa)

(2.30-4.30ptg)

 

Kemahiran Asas:

Memberi respons dan membuat refleksi

 

Pelajar dapat;

1.       Menerangkan kemahiran memberi respons.

2.       Menjelaskan kemahiran membuat refleksi.

3.       Mengaplikasi kemahiran memberi respons dan membuat refleksi

 

 

 

 

 

 

 

Memberi respon;

Dorongan minima, parafrasa, meminta penjelasan. 

 

Membuat refleksi; refleksi isi, pengalaman dan perlakuan

(2 jam)

 

 

 

 

Membuat rujukan berkaitan tajuk kemahiran asas di dalam kaunseling.  

Taklimat dan penyerahan kerja kursus kepada pelajar

 

M 3

18/1/2012

 (Rabu)

(2.00-4.30 ptg)

 

Kemahiran Asas Kaunseling; mengenalpasti masalah dan membuat tindakan

 

Pelajar dapat;

 1. Menjelaskan konsep mengenalpasti masalah
 2. Menghuraikan konsep membuat tindakan

 

 

Mengenalpasti masalah;

Penerokaan, minta penjelasan, rumusan kecil dan besar, konfrontasi, memberi fokus.

Membuat tindakan;

Membuat pilihan, menetapkan matlamat, merancang tindakan dan penamatan. (3 jam)

 

 

 

 

 

Buat latihan sesi bimbingan dengan melalui proses penmerokaan dan menentukan pilihan dan tindakan.

 

M 3

19/1/2012

 (Khamis)

(10.30- 12.30ptg)

 

 

Intervensi Kaunseling Kanak-kanak

 

Pelajar dapat;

1.       Menerangkan konsep terapi bermain, bercerita, seni dan muzik

2.       Membezakan antara terapi bermain, bercerita, seni dan muzik

 

 

Konsep dan teknik terapi bermain, bercerita, seni dan muzik. ( 1 jam)

 

Mengaplikasikan teknik-teknik terapi intervensi kanak-kanak bersama rakan sekelas. (2 jam)

 

 

Buat latihan kemahiran melayan dan mendengar

 

Ramlan Hamzah, PhD
Jabatan Ilmu Pendidikan,
IPGM, Kampus Pendidikan Teknik,
56000 Kuala Lumpur.
 
 

klik untuk kembali ke laman utama