Make your own free website on Tripod.com
Home | Kuliah dan Link | Gaya Penulisan Ilmiah | Nota Kuliah Kaunseling | Kalender Saya | Islam Yang Indah | GERKO (PBSM) | Kamus

Ramlan Hamzah IPG, Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, NS

MS ISO 9002

Tiap-tiap orang ada haluannya yang dia berpaling; maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana sahaja kamu berada, Allah akan mendatangkan kamu semua. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah(2):148)

Enter subhead content here

MS ISO 9000 (BPG)

MS ISO 9000 (SEKOLAH)

MS ISO 9000 THE PUBLIC SERVICE OF MALAYSIA

BUDAYA KERJA CEMERLANG MENGIKUT ISLAM

ISO EASY : WHAT IS ISO?

TQM DIAGNOSTIC

PENGURUSAN KUALITI UTM


Enter supporting content here

Ramlan Hamzah, PhD
Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik 
Kompleks Pendidikan Nilai,71760  Bandar Enstek
NEGERI SEMBILA DARUL KHUSUS

019-2244 676