Make your own free website on Tripod.com
Home | Kuliah dan Link | Gaya Penulisan Ilmiah | Nota Kuliah Kaunseling | Kalender Saya | Islam Yang Indah | GERKO (PBSM) | Kamus

Ramlan Hamzah IPG, Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, NS

Berita

Yang mendengar yang bohong, dan memakan yang haram. Jika mereka datang kepada kamu, hakimkanlah antara mereka, atau berpalinglah daripada mereka; jika kamu berpaling daripada mereka, mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun; dan jika kamu menghakimkan, maka putuskanlah dengan adil antara mereka; sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil.(Al-Maidah (5):42).

Enter subhead content here

AKHBAR-AKHBAR TEMPATAN

1. BERITA HARIAN

2. UTUSAN MALAYSIA

3. NSTP GROUPS

4. HARIAN METRO

6. Al Islam

7. AL ISLAH

8. THE STAR

9. BERITA ISLAM

AKHBAR LUAR NEGARA

1. ABC NEWS ON-LINE

2. CNN ASIA

3. CATCHA COM NEWS

KONSPIRASI BESAR DUNIA


Enter supporting content here

Ramlan Hamzah, PhD
Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik 
Kompleks Pendidikan Nilai,71760  Bandar Enstek
NEGERI SEMBILA DARUL KHUSUS

019-2244 676